Doç. Dr. Buğra Coşkun
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı


Doç.Dr.Buğra COŞKUN, İzmir’de dünyaya gelmiş; lisans öncesi öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamasının ardından 2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını almıştır. İhtisasını Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak “Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı” olmuştur.

Mecburi Devlet Hizmeti kapsamında Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nde çalışmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek çalışmalarına burada devam etmiştir.

2015 yılında Avrupa Kadın Hastalıkları ve Doğum Genç Uzman ve Asistan Birliği (ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) değişim programı çerçevesinde Slovenya’da “Normal doğumun teşvik edilmesi ve müdahaleli doğumlar ile Laparoskopik Cerrahi” konusunda gözlemler yapma fırsatı yakalamıştır.

Acıbadem Üniversitesi CASE (Center of Advanced Simulation and Education) Laboratuvarı’ndan Robotik Cerrahi Eğitim Programı Sertifikası alarak; Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Robotik Jinekolojik ameliyatlara katılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi’nce düzenlenen ‘’Anne Ölümlerini Önlemede Kanamaya Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması Programı’’ çerçevesinde planlanan ‘’Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi’’nin düzenleme kurulunda yer almıştır. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi’nce ‘’Suda Doğum’’ ile ilgili düzenlemelerin yapılması amacıyla kurulan ‘’Hidroterapi Eşliğinde Travay Uygulama Yönetmeliği’’nin düzenleme kurulunda görev almıştır.

2016-2017 yılları arasında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüş; 2015-2020 yılları arasında Türkiye’deki tüm mesleğin ilk beş yılındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Asistan hekimleri kapsayan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği – Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu’nun II. Başkanı olarak görev almıştır. 2019 yılı itibariyle Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Genel Merkez Delegesi olarak seçilmiştir. 2021 Yılıyla da Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) Denetleme Kurulunda yer almaktadır.

Yerli ve yabancı hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok makalesiyle beraber, kongrelerde sunulmuş birçok sözel ve poster bildirisi bulunmaktadır. Tıbbi eserlerine 100’ün üstünde atıf yapılmıştır. Alanında referans kabul edilen kitapların bölüm çevirilerine ek olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca bilimsel dergilerde hakemlik de yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve kursa katılmış olup 60’ın üzerinde sertifika sahibidir.

6 aylık pratik ve teorik eğitim sonrası Tüp bebek tedavilerini uygulama yetkisi veren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları sertifikası sahibi olup Tüp Bebek ve üremeye yardımcı tedavileri sunmaya devam etmektedir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi kadrosuyla Tıp Fakültesinde eğitim veren Buğra Coşkun Kasım 2020 itibari ile ÜAK’un verdiği yetkiyle bilimsel ve akademik değerlendirme sonucu Sağlık Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında “Doçent” unvanını almaya hak kazanmıştır.

2018-2021 yılları arasında Liv Hospital Ankara Hastanesi’nde hizmet verdikten sonra 2021 yılında Ankara Koç İkiz Kuleleri’ndeki kendi özel kliniğine geçmiştir.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Doç.Dr.Buğra COŞKUN Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Tüp Bebek alanında en güncel tedavileri yaklaşımlarını benimseyerek hastalarına destek olmaya devam etmektedir.


Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi, Yeri : 29 Mayıs 1985, İzmir
 • Medeni Hali: Evli, Bir çocuk babası
 • Yabancı Dil : İngilizce
 • E-mail : drbugracoskun@gmail.com

Eğitimi

 • Lise :  İzmir Atatürk Lisesi
 • Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık Eğitimi : Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Tıpta Uzmanlık Alanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Tıpta Uzmanlık Tezi: Stres Üriner İnkontinans Cerrahisi İle Eş Zamanlı Yapılan Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisinin Tedaviye Etkisi
  Tez Danışmanı: Doç.Dr.Orhan AKSAKAL

Yurtdışı Mesleki Deneyimler

 • 1. European Network Of Traınees In Obstetrıcs And Gynaecology – Exchange Programme 2017– Slovenia

İdari Görevler

 • Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistan Temsilcisi (2013-2016)
 • Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Etik Komisyon Üyesi (2017- 2018)
 • TJOD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi (2016- 2018)
 • TJOD Kadın Doğum Asistanları ve Genç Uzmanlar Topluluğu (TTOG) II.Başkan (2017-2021)
 • Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Suda Doğum Üniteleri Planlama Komisyonu Üyesi (2018-2019)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Genel Merkez Delegesi (2021- Halen)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Denetleme Kurulu Üyesi (2021- Halen)

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 • 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • 2. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • 3. European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Aldığı Ödüller

 • 1.  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ‘’Yükselen Yıldızlar Ödülü’’ – 2017

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Erdinç Ayşe Seval, Çoşkun Buğra, Yorgancı Ayçağ, Hançerlioğulları Necati, Yılmaz Nafiye, Üstün Yaprak (2021).  The Role Of Inflammatory Hematological Markers İn Predicting Ivf Success.  Jbra Assisted Reproduction, 25(1), 71-75., Doi: 10.5935/1518-0557.20200050 (Yayın No: 7025460)
 2. Çoşkun Buğra, Ercan Cihangir Mutlu, Toğrul Cihan, Özhamam Esra, Çoşkun Bora, Eren Mesut, Vaughan Douglas (2021).  Effects Of Lisinopril Treatment On The Pathophysiology Of Pcos And Plasminogen Activator İnhibitor-1 Concentrations İn Rats.  Reproductive Biomedicine Online, 42(1), 16-25., Doi: 10.1016/J.Rbmo.2020.09.011 (Yayın No: 7025486)
 3. Çoşkun Buğra,Kokanalı Mahmut Kuntay,Pay Ramzan Erda,Şimşir Coşkun,Kıncı Mehmet Ferdi,Çoşkun Bora,Ecemiş Tolga,Karaşahin Kazım Emre (2020).  Does The Cervical Canal Passage Axis Have An Effect On Pain Sensation İn Iud Application?: A Randomized Controlled Trial.  Journal Of Health Sciences And Medicine, 3(3), 330-335., Doi: 10.32322/Jhsm.738957 (Yayın No: 6313417)
 4. Çoşkun Bora,Özateş Serdar,Çoşkun Buğra,Kıncı Mehmet Ferdi,Şimşir Coşkun (2020).  Retrospective Evaluation Of İndications And Birth Results Of Cesarean Section Due To Ophthalmologic Diseases.  The European Research Journal, 6(4), 287-291., Doi: 10.18621/Eurj.559681 (Yayın No: 6128016)
 5. Çoşkun Bora,Gülümser Çağrı,Çoşkun Buğra,Artuk Cumhur,Karaşahin Kazım Emre (2020).  Impact Of Syrian Refugees On Congenital Torch İnfectionsscreening İn Turkey.  Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 46(7), 1017-1024., Doi: 10.1111/Jog.14273 (Yayın No: 6217608)
 6. Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora,Şehirli Kıncı Özge,Şimşir Coşkun,Pay Ramazan Erda,Karaşahin Kazım Emre (2020).  Hypothyroidism Prevalence İn Pregnant Women According To Age Groups.  Medical Science And Discovery, 7(2), 419-424., Doi: 10.36472/Msd.V7i2.354 (Yayın No: 6128525)
 7. Çoşkun Buğra,Erkılınç Selçuk,Kara Özgür,Çoşkun Bora,Elmas Burak,Şahin Dilek (2020).  The İnvestigation Of Prenatal Screening Test Parameters İn Predicting Hellp Syndrome.  Eastern Journal Of Medicine, 25(1), 114-117., Doi: 10.5505/Ejm.2020.16870 (Yayın No: 6128468)
 8. Çoşkun Buğra,Kokanalı Demet,Güzel Ali İrfan,Çoşkun Bora,Şimşir Coşkun,Doğanay Melike (2020).  The Evaluation Of Association Between Body Mass İndex And Clinical Parameters İn Women Underwent Myomectomy.  Journal Of Health Sciences And Medicine, 3(1), 47-50., Doi: 10.32322/Jhsm.650925 (Yayın No: 6128589)
 9. Coşkun Buğra,Salman Özgü Burçin,Kısa Burcu,Çoşkun Bora,Kıncı Mehmet Ferdi,Çolak Eser,Evliyaoğlu Özlem (2019).  Is Presence Time Of Dermoid Cysts A Risk Factor For Malignancy Potential in Advanced Age?.  International Journal of Gerontology, 13(4), 335-338., Doi: https://doi.org/10.6890/IJGE.201912_13(4).0014 (Yayın No: 6128590)
 10. Çoşkun Buğra,Kokanalı Demet,Timur Burcu,Çoşkun Bora,Pay Ramazan Erda,Fidan Ulaş,Karaşahin Kazım Emre (2019).  Does Symphysis Pubis Width Change During Labor?.  Middle Black Sea Journal Of Health Science, 5(3), 221-225., Doi: 10.19127/Mbsjohs.627302 (Yayın No: 6128434)
 11. Çoşkun Buğra,İnce Onur,Erkılınç Selçuk,Elmas Burak,Sarıdoğan Erdinç,Çoşkun Bora,Doğanay Melike (2019).  The Feasibility Of The Platelet Count And Mean Platelet Volume As Markers Of Endometriosis And Adenomyosis: A Case Control Study.  Journal Of Gynecology Obstetrics And Human Reproduction, 1-4., Doi: 10.1016/J.Jogoh.2019.101626 (Yayın No: 6158752)
 12. Şimşir Coşkun,Namlı Kalem Müberra,Kalem Ziya,Var Turgut,Bakırarar Batuhan,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora (2019).  Circulating Spexin Levels İn Pregnant Women With And Without Gestational Diabetes.  International Journal Of Reproduction, Contraception, Obstetrics And Gynecology, 8(10), 4056-4061., Doi: 10.18203/2320-1770.İjrcog20194380 (Yayın No: 6127996)
 13. Şimşir Coşkun,Ecemiş Tolga,Erşahin Aynur Adeviye,Güney Gürhan,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora,Hamdemir Kılıç Sevtap (2019).  Serum Amh Levels Are Not Associated With Adverse Perinatal Outcomes İn Women Undergoing Ivf Treatment Due To Diminished Ovarian Reserve.  Medical Science And Discovery, 6(9), 160-165., Doi: 10.36472/Msd.V6i9.273 (Yayın No: 6127979)
 14. Şimşir Coşkun,Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra,Erşahin Aynur Adeviye,Ecemiş Tolga (2019).  Effects Of Bacterial Vaginosis And İts Treatment On Sexual Functions: A Cross-Sectional Questionnaire Study.  Archıves Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 4(2), 99-102., Doi: 10.25000/Acem.585436 (Yayın No: 6146531)
 15. Çoşkun Bora,Timur Burcu,Çoşkun Buğra,Kıncı Mehmet Ferdi,Şimşir Coşkun (2019).  Clinical And Pathologic Evaluation Of Adnexal Torsion Patients İn Adolescence, Reproductive And Postmenopausal Periods.  Middle Black Sea Journal Of Health Science, 5(2), 85-92., Doi: 10.19127/Mbsjohs.559446 (Yayın No: 6127505)
 16. Oğuz Kafadar Özgül,Moraloğlu Tekin Özlem,Çoşkun Buğra,Güler Özgür İrem,Çoşkun Bora (2019).  Investigating Demographic, Socioeconomic, And Obsteric Risk Factors Of Term İntrauterine Stillbirth Cases.  Medical Science And Discovery, 6(7), 128-132., Doi: 10.17546/Msd.582354 (Yayın No: 6127246)
 17. Özel Şule,Üstün Yaprak,Aksoy Rıfat Taner,Kansu Çelik Hatice,Nazik Yüksel Rabia,Çoşkun Buğra,Erkaya Salim (2019).  The Effect Of İnduced Legal Abortions On Anxiety Levels Before And After The Procedure.  Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 10(1), 9-14., Doi: 10.4328/Jcam.5800 (Yayın No: 6135546)
 18. Şimşir Coşkun,Kuru Pekcan Meryem,Aksoy Rıfat Taner,Ecemiş Tolga,Çoşkun Buğra,Handemir Kılıç Sevtap,Tokmak Aytekin (2019).  The Ratio Of Anterior Anogenital Distance To Posterior Anogenital Distance: A Novel-Biomarker For Polycystic Ovary Syndrome.  Journal Of The Chinese Medical Association, 82(10), 782-786., Doi: 10.1097/Jcma.0000000000000150 (Yayın No: 6128494)
 19. Çoşkun Bora,Gülümser Çağrı,Aydın Emine,Çoşkun Buğra,Serpim Gülçin,Güçlü Tuğberk,Akkurt Mehmet Özgür (2019).  The Effects Of Gestational Weight Gain And Maternal Body Mass Index Discrepancy On All Stages Of Labor.  Journal Of Clinical Obstetrics  Gynecology, 29(4), 141-147., Doi: 10.5336/Jcog.2019-71902 (Yayın No: 6128037)
 20. Çoşkun Bora,Dilbaz Berna,Karadağ Burak,Çoşkun Buğra,Tohma Yusuf Aytac,Dur Rıza,Akkurt Mehmet Özgür (2018).  The Role Of Anti-Mullerian Hormone İn Predicting The Response To Clomiphene Citrate İn Unexplained İnfertility.  Taiwanese Journal Of Obstetrics And Gynecology, 57(5), 713-717., Doi: 10.1016/J.Tjog.2018.08.018 (Yayın No: 6146275)
 21. Kısa Karakaya Burcu,Topfedaisi Özkan Nazlı,Kansu Çelik Hatice,Çoşkun Buğra,Sarıdoğan Erdinç,Evliyaoğlu Özlem (2018).  Malignancy Risk Of Endometrial Polyps Among Geriatric Women.  International Journal Of Gerontology, 12(3), 215-217., Doi: 10.1016/J.İjge.2018.02.013 (Yayın No: 6128425)
 22. Çoşkun Buğra,Aksakal Orhan Seyfi,Çoşkun Bora,Yurtçu Engin,Akkurt Mehmet Özgür,Kafadar Özgül,Doğanay Melike (2018).  The İmpact Of Concurrent Pelvic Organ Prolapse Reconstructive Surgery On Midurethral Sling Procedure Outcome.  Ginekologia Polska, 89(4), 190-195., Doi: 10.5603/Gp.A2018.0032 (Yayın No: 6146262)
 23. Kısa Burcu,Kansu Çelik Hatice,Çoşkun Buğra,Sarıdoğan Erdinç,Evliyaoğlu Özlem (2018).  Can We Predict Endometriosis Coexisting Withadenomyosis Based On Clinical Importance?.  Gynaecology And Perinatology, 2(1), 219-225. (Yayın No: 6135622)
 24. Çoşkun Bora,Akkurt İltaç,Dur Rıza,Akkurt Mehmet Özgür,Yılmaz Ergani Seval,Turan Özerk T,Çoşkun Buğra (2018).  Prediction Of Maternal Near-Miss İn Placenta Previa: A Retrospective Analysis From A Tertiary Center İn Ankara, Turkey.  The Journal Of Maternal-Fetal  Neonatal Medicine, 31(3), 370-375., Doi: 10.1080/14767058.2017.1285896 (Yayın No: 6146364)
 25. Timur Hakan,Aksoy Rıfat Taner,Tokmak Aytekin,Timur Burcu,Çoşkun Buğra,Şahin Dilek,Danışman Ahmet Nuri (2018).  Maternal And Perinatal Outcomes Of Dichorionic Diamniotic Twin Pregnancies Diagnosed With Vanishing Twin Syndrome: A Retrospective Analysis From A Single Clinical Center.  Ginekologia Polska, 89(1), 30-34., Doi: 10.5603/Gp.A2018.0006 (Yayın No: 6128347)
 26. Öztürk İnal Zeynep,Yılmaz Nafiye,İnal Hasan Ali,Hançerlioğulları Necati,Çoşkun Buğra (2018).  Are There Any Differences Between Antagonist Administration On Days 6 And ≥6 Of Controlled Ovarian Hyperstimulation On Assisted Reproductive Technique Outcomes?.  Journal Of The Chinese Medical Association, 81(1), 53-57., Doi: 10.1016/J.Jcma.2017.01.011 (Yayın No: 6128327)
 27. Kısa Karakaya Burcu,Özgü Emre,Kansu Çelik Hatice,Evliyaoğlu Özlem,Sarıkaya Esma,Çoşkun Buğra,Erkaya Salim (2017).  Evaluation Of Probably Benign Adnexal Masses İn Postmenopausal Women.  Revista Brasileira De Ginecologia E Obstetrícia / Rbgo Gynecology And Obstetrics, 39(05), 229-234., Doi: 10.1055/S-0037-1601454 (Yayın No: 6135388)
 28. Kokanalı Demet,Çoşkun Buğra,Kokanalı Mahmut Kuntay,Taşçı Yasemin (2017).  Assocıatıon Between Fırst-Trımester Aneuploıdy Markers And Bırth Weıght.  Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(Suppl 2), 125-128., Doi: 10.4328/Jcam.4894 (Yayın No: 6135411)
 29. Toğrul Cihan,Görkem Ümit,Çoşkun Buğra,Nergisli Cansu Kübra,Güngör Tayfun,Deveci Engin (2017).  Histopathological And Immunohistochemical Changes İn The Amniotic Membrane Of Gestational Diabetic Mothers.  International Journal Of Morphology, 35(1), 184-188., Doi: 10.4067/S0717-95022017000100030 (Yayın No: 6123118)
 30. Yılmaz Nafiye,Çınar Mehmet,Hançerlioğulları Necati,Çoşkun Buğra,Yumuşak Ömer Hamid,İnal Hasan Ali,Fenkci İbrahim Veysel (2017).  Is There Any Relation Between Abo Blood Type On Ovarian Reserve And Assisted Reproductive Technique Outcomes İn Turkish Women?.  Baoj Gynecology, 1(2), 1-3., Doi: 10.24947/Baojgn/2/1/00107 (Yayın No: 6135251)
 31. Görkem Ümit,Toğrul Cihan,Şahin İzzet,Çoşkun Buğra,Özat Mustafa,Güngör Tayfun,Deveci Engin (2017).  Protective Effect Of Caffeic Acid Phenethyl Ester (Cape) On Ischemia­Reperfusion Injury İn Rat Ovary.  International Journal Of Morphology, 35(1), 141-147., Doi: 10.4067/S0717-95022017000100023 (Yayın No: 6123412)
 32. Yılmaz Nafiye,Kara Mustafa,Çoşkun Buğra,Kaba Metin,Erkılınç Selçuk,Yenicesu Okan,Erkaya Salim (2017).  Perinatal Outcomes And Cost-Effectivity Of The Assisted Reproduction Pregnancies With Advanced Age: A Retrospective Analysis.  Journal Of Obstetrics And Gynaecology, 37(4), 450-453., Doi: 10.1080/01443615.2016.1251887 (Yayın No: 6123072)
 33. Kara Mustafa,Üstün Yaprak,Hançerlioğulları Necati,Çoşkun Buğra,Yılmaz Nafiye (2016).  Comparison Of Ivf-Icsı Outcome Of The Patients Who Underwent Laparascopic Cystectomy Due To Ovarian Endometrioma And Male Factor Patients.  Acta Medica, 47(2), 61-64. (Yayın No: 6135696)
 34. Yılmaz Nafiye,Kara Mustafa,Kaba Metin,Çoşkun Buğra,Erkılınç Selçuk,Erkaya Salim (2016).  Effect Of Famılıal Medıterranean Fever On Ivf Outcome: A Retrospectıve Case Serıes.  Acta Clinica Croatica(2), 254-258., Doi: Doi: 10.20471/Acc.2016.55.02.11 (Yayın No: 6122410)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Şimşir Coşkun,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora (2019).  Egzersizin Gebelik Ve Doğum Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.  2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136075)
 2. Çoşkun Buğra,Alanbay İbrahim (2019).  Spondylodiscitis After Robotic Sacrocolpopexy: A Rare Complication Of Robotic Procedures.  6th Annual Congress Of Mıddle East Society For Gynecological Endoscopy (Mesge) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136230)
 3. Dur Rıza,Aytekin Okan,Çoşkun Bora,Fadıloğlu Erdem,Çoşkun Buğra,Altay Metin (2016).  Ovarian Ectopic Pregnancy With Contralateral Dermoid Cyst: Case Report.  Xı. Turkish-German Gynecologic Congress, 17, 262-262. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159791)
 4. Akkurt Mehmet Özgür,Yavuz Ant,Eriş Serenat,Çoşkun Buğra (2016).  The Rare Co-Occurrence Of Congenital Diaphragmatic Hernia And Aortic Coarctation.  Xı. Turkish-German Gynecologic Congress, 17, 208-209. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159756)
 5. Yılmaz Nafiye,Hançerlioğulları Necati,Çoşkun Buğra,İnal Hasan Ali,Fenkci İbrahim Veysel (2015).  Is There Any Relationship Between Abo And Rh Blood Type On Ovarian Reserve And Assisted Reproductive Technique Outcomes İn Turkish Women?.  21st Cogı Congress: Innovation İn Reproductive Medicine (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159385)
 6. Yılmaz Nafiye,Kara Mustafa,Çoşkun Buğra,Kaba Metin,Erkılınç Selçuk,Erkaya Salim (2015).  Perinatal Outcomes And Cost-Effectivity Of The Assisted Reproduction Pregnancies With Advanced Age: A Retrospective Analysis.  16th World Congress On Human Reproduction (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159334)
 7. Yılmaz Nafiye,Kara Mustafa,Hançerlioğulları Necati,Erkılınç Selçuk,Çoşkun Buğra,Sargın Ayla,Erkaya Salim (2015).  Comparison Of The Two Different Luteal Phase Support Regimes And Evaluation Of Ivf-Icsı Outcomes.  16th World Congress On Human Reproduction (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159365)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Çoşkun Buğra,Pay Ramzan Erda,Çoşkun Bora,Şimşir Coşkun,Dur Rıza,Çolak Eser,Karaşahin Kazım Emre (2020).  Comparison Of Emergency And Elective Cesarean Sections İn The Breech Presentation: A Case-Control Study.  Medical Journal Of Bakırköy, 16(2), 132-137., Doi: 10.5222/Bmj.2020.27247 (Kontrol No: 6332062)
 2. Çoşkun Bora,Akkurt Mehmet Özgür,Çoşkun Buğra,Güçlü Tuğberk,Şimşir Coşkun (2020).  İzole Ve Komplike Kolestazlı Gebe Kadınların Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması.  Bozok Tıp Dergisi, 10(1), 202-206., Doi: 10.16919/Bozoktip.656856 (Kontrol No: 6146161)
 3. Çoşkun Buğra,Kokanalı Demet,Pay Ramazan Erda,Kıncı Mehmet Ferdi,Çoşkun Bora,Şimşir Coşkun,Karaşahin Kazım Emre (2019).  Geriatrik Ve Postmenapozal Populasyonda Jinekolojikoperasyonların Ve Endikasyonların Karşılaştırılması.  Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 57(3), 170-174. (Kontrol No: 6146096)
 4. Dur Rıza,Akkurt İltaç,Çoşkun Bora,Dur Gamze,Çoşkun Buğra,Ünsal Mehmet,Sivaslıoğlu Ahmet Akın (2019).  The İmpact Of Vaginal Cone Therapy On Stress Urinary İncontinence Compared With Transobturator Tape.  Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 16(3), 169-173., Doi: 10.4274/Tjod.Galenos.2019.89137 (Kontrol No: 6146207)
 5. Erkılınç Selçuk,Yassa Murat,Çoşkun Buğra,İnce Onur,Karateke Ateş (2019).  Major Problems, Current Characteristics And Future Career Plans Of Obstetrics And Gynecology Residents İn Turkey.  Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 16(3), 187-192., Doi: 10.4274/Tjod.Galenos.2019.75428 (Kontrol No: 6133917)
 6. Çoşkun Bora,Timur Burcu,Çoşkun Buğra,Şimşir Coşkun,Dur Rıza,Ensari Tuğba (2019).  Retrospective Investigation Of Transverse Situs Single Pregnancy Cases Without Placenta Previa.  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 296-301. (Kontrol No: 6146117)
 7. Şimşir Coşkun,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora,Var Turgut,Namlı Kalem Müberra (2019).  Hysteroscopic  Treatment Of Asherman’s Syndrome.  Cumhuriyet Medical Journal, 41(2), 443-449., Doi: 10.7197/223.Vi.579616 (Kontrol No: 6159082)
 8. Çoşkun Buğra,Kokanalı Demet,Şimşir Coşkun,Çoşkun Bora,Gökdemir İrem Eda,Çolak Eser,Çelen Şevki (2019).  Association Between Second Trimester Maternal Serum Markers And Birth Weight.  Fırat Tıp Dergisi, 24(1), 42-46. (Kontrol No: 6146248)
 9. Yeral Mahmut İlkin,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora,Karslı Mehmet Fatih,Şimşir Coşkun (2019).  Tekrarlayan Gebelik Kaybında Hematolojik Parametrelerin Önemi.  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 85-89., Doi: 10.24938/Kutfd.524640 (Kontrol No: 6146129)
 10. Yılmaz Nafiye,Kara Mustafa,Hançerlioğulları Necati,Erkılınç Selçuk,Çoşkun Buğra,Sargın Ayla,Erkaya Salim (2018).  Analysis Of Two Different Luteal Phase Support Regimes And Evaluation Of İin Vitro/İ Fertilization-İntra Cytoplasmic Sperm İnjection Outcomes.  Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 15(4), 217-221., Doi: 10.4274/Tjod.73603 (Kontrol No: 6133933)
 11. Gökdemir İrem Eda,Evliyaoğlu Özlem,Çoşkun Buğra (2016).  The Role Of Adamts Genes İn Preeclampsia.  Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 13(3), 149-153., Doi: 10.4274/Tjod.57701 (Kontrol No: 6135712)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Şimşir Coşkun,Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora (2019).  Gonodotropin İle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Olgularda Ovaryan Cevabın Prediksiyonu.  7. Üreme Tıbbı Ve Cerrahisi Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136050)
 2. Çoşkun Buğra (2019).  Rest Küretaj’a Sekonder Endometrit Öngörüsünde Delta Nötrofil İndex’in Yeri.  17.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136314)
 3. Çoşkun Buğra,Erdoğan Gökçen,Şimşir Coşkun,Çoşkun Bora (2019).  Tot İle Eşzamanlı Yapılan Sistosel Onarımının Seksüel Fonksiyonlara Etkisi.  4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136010)
 4. Çoşkun Bora,Pay Ramazan Erda,Çoşkun Buğra (2018).  Dünden Bugüne Sezaryen Operasyonlarındaki İnsidental Adneksiyal Kitleler.  1st International And 16th National Gynecologic Oncology Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6135598)
 5. Çiftçi Banu,Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra (2018).  Polikistik Overli Hastalarda Klomifen Sitrata Yanıtın Değerlendirilmesi.  Tsrm 2018- Ulusal Üreme Sağlığı Ve İnfertilite Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6135868)
 6. Karaşahin Kazım Emre,Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra (2018).  2. Trimester Uterin Arter Dopler Ölçümünün Perinatal Sonuçlara Etkisi: Prospektif Vaka Kontrol Çalışması.  Türkiye Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6135949)
 7. Çoşkun Buğra,Pay Ramazan Erda (2018).  Gebelikte Elektronik Sigara Kullanımının Dopplerkan Akım Hızlarına Etkileri.  10. Ulusal Obstetrik Vejinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26(Supp), 9-10. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136308)
 8. Tapısız Ömer Lütfi,Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra,Dur Rıza,Kıykaç Altınbaş Şadıman,Mollamahmutoğlu Leyla (2016).  Tarihsel Yönü İle Sezaryen: Dünü, Bugünü Ve Yarını.  14. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136287)
 9. Yılmaz Zehra,Sanhal Cem Yaşar,Çoşkun Buğra,Kara Özgür,Yücel Aykan (2015).  İniensefali: Olgu Sunumu.  12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, 45-45. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159854)
 10. Fırat Cüylan Zeliha,Selçuk İlker,Kabakçı Mülkiye,Çoşkun Buğra,Güngör Tayfun,Meydanlı Mehmet Mutlu (2015).  Lenfovasküler Alan Tutulumu Tubal Kanserlerde Rekürrensi Gösterebilir Mi?.  12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159834)
 11. Selçuk İlker,Baş Sevda,Çoşkun Buğra,Özdal Bülent,Meydanlı Mehmet Mutlu,Güngör Tayfun (2014).  The İmpact Of Lymphovascular Space İnvasion On Mucinous Ovarian Tumors.  14. Ulusaljinekolojik Onkolojikongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6136272)
 12. Özgü Erdinç Ayşe Seval,Hançerlioğulları Necati,Üstün Yaprak,Çoşkun Buğra,Yılmaz Nafiye (2014).  Periferik Kan Hücrelerindeki İnflamatuar Belirteçlerin Ivf Başarısını Öngörmedeki Rolü.  6. Tsrm Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159568)
 13. Yılmaz Nafiye,Kaba Metin,Kara Mustafa,Çoşkun Buğra,Erkılınç Selçuk,Erkaya Salim (2014).  Is There Any Effect Of An Autoimmune Disease, Fmf, On Ivf-Icsı Outcome? : A Retrospective Review Of Our Case Series.  6. Tsrm Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6159455)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu Vb.

 1. Vaka Takdimi, Çoşkun Buğra,Erkılınç Selçuk,Özgü Erdinç Ayşe Seval (2020).  Emergency Caesarean Section With Severe Thrombocytopenia (8000/Mm3).  Kuwait Medical Journal (Yayın No: 6329285)
 2. Editöre Mektup, Tapısız Ömer Lütfi,Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra,Mollamahmutoğlu Leyla (2018).  A Historical Perspective Of Cesarean Section: Past, Present, And Future.  Taiwanese Journal Of Obstetrics And Gynecology, 57(4), 618-619., Doi: 10.1016/J.Tjog.2018.06.028 (Yayın No: 6146390)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

 1. Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Bölüm Adı:(Açık Karın Cerrahisi İçin İnsizyonlar) (2020)., Çoşkun Buğra,  Moderntıp Kitapevi, Editör:İbrahim Alanbay, Kazım Emre Karaşahin, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 1931, Isbn:978-605-4477-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6140794)
 2. Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Bölüm Adı:(Serviks Kanseri Tarama: Smear, Hpv Testi) (2020)., Çoşkun Buğra,Çoşkun Bora,  Modern Tıp Kitabevi, Editör:İbrahim Alanbay, Kazım Emre Karaşahin, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 1970, Isbn:978-605-4477-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6126932)
 3. Jinekolojik Tümörler, Bölüm Adı:(Jinekolojik Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri) (2019)., Çoşkun Buğra,Pay Ramazan Erda,  Akademisyen Kitabevi, Editör:Fatih Köse, Ali Ayberk Beşen, Ali Murat Sedef, Ozan Cem Güler, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-258-555-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6142509)
 4. Her Yönüyle Kontrasepsiyon, Bölüm Adı:(Ovaryan Kitlelerde Ve Endometrioziste Kontrasepsiyon) (2019)., Çoşkun Bora,Çoşkun Buğra,  Modern Tıp Kitabevi, Editör:Ümit Görkem, Cihan Toğrul, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 147, Isbn:978-605-4477-27-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6120665)
 5. Jinekoloji Ve Obstetride Acil Hasta Bakımı Ve Yönetimi, Bölüm Adı:(Obstetride Terminoloji Ve Muayene Yöntemleri) (2019)., Çoşkun Buğra,  Başkent Üniversitesi, Editör:Emel Ebru Özçimen, Erdal Karagülle, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, Isbn:978-605-69174-1-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6333887)
 6. Te Linde Operatif Jinekoloji, Bölüm Adı:(Bölüm 33 Abortus Yönetimi) (2017)., Mollamahmutoğu Leyla,Çoşkun Buğra,  Göneş Tıp Kitapevi, Editör:S Cansun Demir, M Bülent Tıraş, Basım Sayısı:11, Isbn:978-975-277-658-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6313461)

Katıldığı Kongreler

Katıldığı Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılar

 • 1. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, 13-14 Mart 2015 Sheraton Otel, Adana
 • 2. Ulusal Doğum Sempozyumu, 04 Nisan 2015, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 3. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya
 • 4. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 12-14 Kasım 2015, JW Marriott Hotel, Ankara
 • 5. Perinatoloji Sempozyumu-Perinatolog Gözüyle Fetus, 28 Kasım 2015 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 6. TJOD Ankara Şubesi I. Asistan Kursu (Konuşmacı),12 Mart 2016, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 7. İç Anadolu Kontrasepsiyon Kongresi, 19-20 Mart 2016 Güral Sapanca Otel, Sakarya
 • 8. Laparoskopi Histeroskopi ve Acil Obstetrik Sütür Çalıştayı, 26 Mart 2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara
 • 9. IV. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri, 08-10 Nisan 2016 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 10. 14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 05-09 Ekim 2016 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya
 • 11. I. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu, 13-15 Ocak 2017 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya
 • 12. 5. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 7-9 Nisan 2017 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 13. Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 12-14 Nisan 2017, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
 • 14. 9. TJOD Asistan Okulu (Konuşmacı), 22-24 Eylül 2017, Mitannia Regency Hotel, Diyarbakır (Bilimsel Görevli)
 • 15. 2. Genç Endoskopistler Platformu sempozyumu, 23-25 Şubat 2018 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya (Bilimsel Görevli)
 • 16. TJOD Yükselen Yıldızlar Toplantısı, 1-3 Mart 2018 Point Hotel, İstanbul
 • 17. 14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 9-13 Mayıs 2018, Titanic Delux Belek, Antalya (Bilimsel Görevli)

Katıldığı Uluslarası Kongre ve Bilimsel Toplantılar

 • 1. Third Annual Meeting of the Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) in conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), 8-12 Nisan 2015, Maxx Royal Hotel, Belek
 • 2. XI. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Sueno Deluxe Hotel Belek, Antalya
 • 3. ESGO 2016 State of Art Conference; Prevention in Gynaecological Malignancies, 08-10 Eylül 2016, Susesi Hotel, Antalya
 • 4. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017 Titanic Delux Belek, Antalya, Turkey
 • 5. ENTOG (European Network Of Traınees In Obstetrıcs And Gynaecology ) Exchange Scientific Program, 2nd June 2017, University Medical Centre Ljubljana
 • 6. 19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 – 8 Ekim 2017, Regnum Carya Resort Hotel Antalya, Turkey
 • 7. 26th European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) Congress , 18-21 Ekim 2017 Sueno Hotel Deluxe ,Antalya

Katıldığı Kurslar

 • 1. Temel Cerrahi Kavramlar Tutumlar Beceriler Eğitimi, 17 Aralık 2011, Türk Cerrahi Derneği, Ankara
 • 2. Perinatal Kurslar-Antenatal Muayene Stratejileri, 12 Ocak 2014, Limak Ambassadore Otel Ankara
 • 3. Bilimsel Makale Yazımı ve İstatistik Kursu, 15 Şubat 2014, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 4. İnfertil Olgulara Yaklaşım Kursu, 22 Mart 2014, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 5. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 19 Nisan 2014 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 6. Temel İnfertilite Kursu-I, 07 Aralık 2014 TJOD Ankara Şubesi Limak Ambassadore Otel, Ankara
 • 7. Biyoistatistik Uygulamaları, 24 Ocak 2015 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 8. III. Orta İleri Düzey Laparoskopi Kursu 13-14 Şubat 2015 JED – TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 9. Laparoskopik Sütür Kursu, Third Annual Meeting of the Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) 8 Nisan 2015 Maxx Royal Hotel, Belek
 • 10. 6. TJOD Asistan Okulu, 11-13 Aralık 2015, Cratos Hotel,Girne, Kıbrıs
 • 11. Temel İnfertilite Kursu-II, 19 Aralık 2015, TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 12. Ürojinekoloji Kursu, 16 Ocak 2016 TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 13. Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu – Jinekolojik Endoskopi Derneği, 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 14. Histeroskopi Kursu- Jinekolojik Endoskopi Derneği, 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 15. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu, 01-02 Nisan 2016, JED – TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 16. Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu, 8-10 Nisan 2016, 4. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 17. GYNOCAS (Gynocology Cadaver School) 2. Pelvik Anatomi Ve Cerrahi Kadavra Kursu , 28-29 Mayıs 2016, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi, Ankara
 • 18. Laparoskopik Sütür Kursu, 08 Ekim 2016 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kaya Palazzo Otel, Antalya
 • 19. V. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu, Laparoskopik Sütur Teknikleri Kursu (Eğitmen), 14-15 Nisan 2017, Koru Hastanesi, Ankara
 • 20. 5. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, Gebelikte Ayrıntılı Ultrasonografi Kursu 7-9 Nisan 2017 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 21. Jinekolojik Laparoskopik Kadavra Kursu, 24-25 Nisan 2017, Acıbadem Üniversitesi CASE İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Merkezi, İstanbul
 • 22. Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu, 8-9 Temmuz 2017, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 • 23. SPSS Uygulamalı Temel ve Orta Seviye İstatistiksel Veri Analizleri Kursu 1–3 Aralık 2017 Greenpark Hotel Ankara
 • 24. CASE daVinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı, 4-5 Haziran 2018, İstanbul Acıbadem Üniversitesi CASE
 • 25. JED 6. Geleneksel Ankara Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu ve Laparoskopik Sütür Kursu , 1-2 Eylül 2018, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Bilimsel Görevli)
Randevu
Yol Tarifi