Doç. Dr. Bora Coşkun
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı


Doç. Dr. Bora COŞKUN, İzmir’de doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2010 yılında başarıyla tamamlayarak “Tıp Doktoru” unvanı almıştır. İhtisasını ise, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamış ve “Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı” olmuştur.

2015 yılında Avrupa Kadın Hastalıkları ve Doğum Genç Uzman ve Asistan Birliği (ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) değişim programı çerçevesinde, Hollanda’da ileri Laparoskopik (Kapalı Cerrahi) ve Histeroskopik cerrahi uygulamaları ve fetal cerrahi konularında uygulamalı eğitimlere katılmış, aynı eğitim programı çerçevesinde Hollanda’da evde gerçekleştirilen doğumlar ve takiplerine ile suda doğum ile sezaryen sonrası vajinal doğum uygulamalarına katılma fırsatı bulmuştur.

Doç. Dr. Bora COŞKUN, 2015 yılında Almanya’da Klinikum Leverkusen Kadın Hastalıkları Kliniğinde bulunmuş ve bu zaman zarfında Almanya Robotik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay ERTAN ile Laparoskopik cerrahi ve Robotik cerrahi operasyonlarına katılmıştır.

Acıbadem Üniversitesi CASE (Center of Advanced Simulation and Education) Laboratuvarı’nda Robotik Cerrahi Eğitim Programı Sertifikası almış ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştığı dönemde Robotik jinekolojik operasyonlar uygulamış olan Doç. Dr Bora COŞKUN, 2017 yılındaki Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresinde, ‘’Yükselen Yıldızlar’’ ödülüne layık görülmüştür.

Uluslararası ve ulusal, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok makalesiyle beraber, kongrelerde sunulmuş birçok sözel ve poster bildirisi bulunmaktadır. Yayınladığı makaleler 80’in üzerinde atıf almıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Alanında referans kabul edilen uluslararası kitapların bölüm çevirilerine ek olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yayınlanan dört kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Bugüne kadar 60’ın üzerinde bilimsel kongre ve kursa katılmıştır.

Halen Türkiye’deki tüm genç jinekologları kapsayan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği – Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu Genel Sekreteri, Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) Disiplin Kurulu Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ankara Çankaya Şubesi Genel Sekreteri olarak mesleki dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi’nce düzenlenen ‘’Anne Ölümlerini Önlemede Kanamaya Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması Programı’’ çerçevesinde ‘’Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi’’nin düzenleme kurulunda yer almıştır. 2018 yılından itibaren de Sağlık Bakanlığı Anne Ölümleri Ön inceleme ve Merkez Komisyonu üyesi olarak görevi almıştır.

Tüp bebek tedavilerini uygulama yetkisi veren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları sertifikası sahibi olan Doç Dr Bora Coşkun infertilite (Kısırlık) tedavisi için en güzel tanı ve tedavileri uygulamaktadır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi kadrosuyla Tıp Fakültesinde eğitim vermeye devam eden Bora Coşkun Kasım 2020 itibari ile ÜAK’un verdiği yetkiyle bilimsel ve akademik değerlendirme sonucu Sağlık Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında “Doçent” unvanını almaya hak kazanmıştır.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Doç.Dr.Bora COŞKUN Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Tüp Bebek alanında en güncel tedavileri yaklaşımlarını benimseyerek hastalarına destek olmaya devam etmektedir.


Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi, Yeri : 29 Mayıs 1985, İzmir
 • Medeni Hali: Evli ve iki çocuk babası
 • Yabancı Dil : İngilizce
 • E-mail : drboracoskun@gmail.com

Eğitimi

 • Lise: İzmir Atatürk Lisesi
 • Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık Eğitimi: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Tıpta Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Tıpta Uzmanlık Tezi: Klomifen Sitrat İle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Açıklanamayan İnfertiliteli Olgularda Anti Müllerian Hormonun Klomifen Sitrata Yanıtını Öngörmedeki Yeri

Yurtdışı Deneyimleri

 • 1. XXV European ENTOG Exchange – Scientific Meeting And Council – June 2015-The Netherlands
 • 2. Klinikum Leverkusen Klinik Für Frauenheilkunde Und Geburtshilfe (Prof. Dr. Kubilay ERTAN) Laparoskopik ve Robotik cerrahi eğitimi (gözlemci) Eylül 2015 -Leverkusen Almanya

İdari Görevler

 • 1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistan Temsilcisi (2013-2016)
 • 2. TJOD Ankara Şubesi Genel Merkezle İlişkiler Görevlendirmesi (2016- 2018)
 • 3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu (TTOG) Genel Sekreteri (2017-Halen)
 • 4. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) Disiplin Kurulu Üyesi (2017-Halen)
 • 5. Sağlık Bakanlığı Kadın Ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Ölümleri Ön İnceleme Komisyonu Üyesi (2018-Halen)

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 • 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • 2. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • 3. Europian Society of Gyneacologic Oncology (ESGO)

Aldığı Ödüller

 • 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ‘’Yükselen Yıldızlar Ödülü’’ – 2017
 • 2. 14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5 – 9 Ekim 2016 (En iyi poster sunum 2. Lik ödülü)

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Tokalıoglu Abdurrahman Alp,Dılbaz Berna,Özelçı Runa,Tokalıoglu Eda,Çoskun Bora (2020). Asemptomatik Postmenopozal Kadınlardaki Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesinde Sonohisterobiopsinin Yeri Var Mı?. Cukurova Medical Journal, 45(3), 1080-1088., Doi:10.17826/Cumj.690986 (Yayın No: 6461988)
 2. Çoskun Bugra,Kokanalı Mahmut Kuntay,Pay Ramzan Erda,Sımsır Coskun,Kıncı Mehmet Ferdi,Çoskun Bora,Ecemis Tolga,Karasahın Kazım Emre (2020). Does The Cervical Canal Passage Axis Have An Effect On Pain Sensation İn Iud Application?: A Randomized Controlled Trial. Journal Of Health Sciences And Medicine, 3(3), 330-335., Doi: 10.32322/Jhsm.738957 (Yayın No:6313417)
 3. Çoskun Bora,Özates Serdar,Çoskun Bugra,Kıncı Mehmet Ferdı,Sımsır Coskun (2020). Retrospective Evaluation Of İndications And Birth Results Of Cesarean Section Due To Ophthalmologic Diseases. The European Research Journal, 6(4), 287-291., Doi: 10.18621/Eurj.559681 (Yayın No: 6128016)
 4. Akkurt Mehmet Özgür,Çoskun Bora,Güçlü Tugberk,Çıft Tayfur,Korkmazer Engın (2020). Risk Factors For Relaparotomy After Cesarean Delivery And Related Maternal Near-Miss Event Due To Bleeding. The Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 33(10), 1695-1699., Doi: 10.1080/14767058.2018.1527309 (Yayın No: 6126095)
 5. Çoskun Bora,Gülümser Çagrı,Çoskun Bugra,Artuk Cumhur,Karasahın Kazım Emre (2020). Impact Of Syrian Refugees On Congenital Torch İnfections Screening İn Turkey. Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 46(7), 1017-1024., Doi: 10.1111/Jog.14273 (Yayın No: 6217487)
 6. Çoskun Bugra,Çoskun Bora,Sehırlı Kıncı Özge,Sımsır Coskun,Pay Ramazan Erda,Karasahın Kazım Emre (2020). Hypothyroidism Prevalence İn Pregnant Women According To Age Groups. Medical Science And Discovery, 7(2), 419-424., Doi: 10.36472/Msd.V7i2.354 (Yayın No: 6128525)
 7. Çoskun Bugra,Erkılınç Selçuk,Kara Özgür,Çoskun Bora,Elmas Burak,Sahın Dılek (2020). The İnvestigation Of Prenatal Screening Test Parameters İn Predicting Hellp Syndrome. Eastern Journal Of Medicine, 25(1), 114-117., Doi: 10.5505/Ejm.2020.16870 (Yayın No: 6128468)
 8. Çoskun Bugra,Kokanalı Demet,Güzel Alı Irfan,Çoskun Bora,Sımsır Coskun,Doganay Melıke (2020). The Evaluation Of Association Between Body Mass İndex And Clinical Parameters İn Women Underwent Myomectomy. Journal Of Health Sciences And Medicine, 3(1), 47-50., Doi: 10.32322/Jhsm.650925 (Yayın No: 6128589)
 9. Çoskun Bugra,Salman Özgü Burçin,Kısa Burcu,Çoskun Bora,Kıncı Mehmet Ferdi,Çolak Eser,Evliyaoglu Özlem (2019). Is Presence Time Of Dermoid Cysts A Risk Factor For Malignancy Potential İn Advanced Age?. International Journal Of Gerontology, 13(4), 335-338., Doi: Https://Doi.Org/10.6890/Ijge.201912_13(4).0014 (Yayın No: 6128590)
 10. Çoskun Bugra,Kokanalı Demet,Tımur Burcu,Çoskun Bora,Pay Ramazan Erda,Fıdan Ulas,Karasahın Kazım Emre (2019). Does Symphysis Pubis Width Change During Labor?. Middle Black Sea Journal Of Health Science, 5(3), 221-225., Doi: 10.19127/Mbsjohs.627302 (Yayın No: 6128434)
 11. Çoskun Bora,Sımsır Coskun (2019). Evaluation Of Risk Factors Predicting Surgical Treatment İn Tuboovarian Abscess Cases. Medical Science And Discovery, 6(10), 235-240., Doi: 10.36472/Msd.V6i10.309 (Yayın No: 6128024)
 12. Çoskun Bugra,Ince Onur,Erkılınç Selçuk,Elmas Burak,Sarıdogan Erdinç,Çoskun Bora,Doganay Melıke (2019). The Feasibility Of The Platelet Count And Mean Platelet Volume As Markers Of Endometriosis And Adenomyosis: A Case Control Study. Journal Of Gynecology Obstetrics And Human Reproduction, 1-4., Doi: 10.1016/J.Jogoh.2019.101626 (Yayın No: 6158752)
 13. Sımsır Coskun,Namlı Kalem Müberra,Kalem Zıya,Var Turgut,Bakırarar Batuhan,Çoskun Bugra,Çoskun Bora (2019). Circulating Spexin Levels İn Pregnant Women With And Without Gestational Diabetes. International Journal Of Reproduction, Contraception, Obstetrics And Gynecology, 8(10), 4056-4061., Doi: 10.18203/2320-1770.İjrcog20194380 (Yayın
 14. Sımsır Coskun,Ecemıs Tolga,Ersahın Aynur Adevıye,Güney Gürhan,Çoskun Bugra,Çoskun Bora,Hamdemır Kılıç Sevtap (2019). Serum Amh Levels Are Not Associated With Adverse Perinatal Outcomes İn Women Undergoing Ivf Treatment Due To Diminished Ovarian Reserve. Medical Science And Discovery, 6(9), 160-165., Doi: 10.36472/Msd.V6i9.273 (Yayın No: 6127979)
 15. Sımsır Coskun,Çoskun Bora,Çoskun Bugra,Ersahın Aynur Adevıye,Ecemıs Tolga (2019). Effects Of Bacterial Vaginosis And İts Treatment On Sexual Functions: A Cross-Sectional Questionnaire Study. Archıves Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 4(2), 99-102., Doi: 10.25000/Acem.585436 (Yayın No: 6129414)
 16. Çoskun Bora,Tımur Burcu,Çoskun Bugra,Kıncı Mehmet Ferdı,Sımsır Coskun (2019). Clinical And Pathologic Evaluation Of Adnexal Torsion Patients İn Adolescence, Reproductive And Postmenopausal Periods. Middle Black Sea Journal Of Health Science, 5(2), 85-92., Doi: 10.19127/Mbsjohs.559446 (Yayın No: 6127505)
 17. Oguz Kafadar Özgül,Moraloglu Tekın Özlem,Çoskun Bugra,Güler Özgür Irem,Çoskun Bora (2019). Investigating Demographic, Socioeconomic, And Obsteric Risk Factors Of Term İntrauterine Stillbirth Cases. Medical Science And Discovery, 6(7), 128-132., Doi: 10.17546/Msd.582354 (Yayın No: 6127246)
 18. Akpınar Funda,Yilmaz Saynur,Karahanoglu Ertugrul,Özelçı Runa,Çoskun Bora,Dılbaz Berna,Moraloglu Tekın Özlem (2019). Intimate Partner Violence İn Turkey Among Women With Female İnfertility. Sexual And Relationship Therapy, 34(1), 3-9., Doi: 10.1080/14681994.2017.1327711 (Yayın No: 6122806)
 19. Akkurt Mehmet Özgür,Akkurt Iltaç,Yavuz And,Erıs Serenat,Çoskun Bora,Sezık Mekın (2019). The Utility Of Feticide Procedure To Shorten The Induction-To-Abortion Interval İn Medical Abortion. Gynecologic And Obstetric Investigation, 84(1), 64-70., Doi: 10.1159/000491085 (Yayın No: 6125905)
 20. Çoskun Bora,Gülümser Çagrı,Aydın Emıne,Çoskun Bugra,Serpım Gülçın,Güçlü Tugberk,Akkurt Mehmet Özgür (2019). The Effects Of Gestational Weight Gain And Maternal Body Mass Index Discrepancy On All Stages Of Labor. Journal Of Clinical Obstetrics Gynecology, 29(4), 141-147., Doi: 10.5336/Jcog.2019-71902 (Yayın No: 6128037)
 21. Çoskun Bora,Dılbaz Berna,Karadag Burak,Çoskun Bugra,Tohma Yusuf Aytaç,Dur Rıza,Akkurt Mehmet Özgür (2018). The Role Of Anti-Mullerian Hormone İn Predicting The Response To Clomiphene Citrate İn Unexplained İnfertility. Taiwanese Journal Of Obstetrics Gynecology, 57(5), 713-717., Doi: 10.1016/J.Tjog.2018.08.018 (Yayın No: 5208535)
 22. Çoskun Bugra,Aksakal Orhan Seyfı,Çoskun Bora,Yurtçu Engın,Akkurt Mehmet Özgür,Kafadar Özgül,Doganay Melıke (2018). The İmpact Of Concurrent Pelvic Organ Prolapse Reconstructive Surgery On Midurethral Sling Procedure Outcome. Ginekologia Polska, 89(4), 190-195., Doi: 10.5603/Gp.A2018.0032 (Yayın No: 6125744)
 23. Çoskun Bora,Akkurt Iltaç,Dur Rıza,Akkurt Mehmet Özgür,Yılmaz Erganı Seval,Turan Özerk Türel,Çoskun Bugra (2018). Prediction Of Maternal Near-Miss İn Placenta Previa: A Retrospective Analysis From A Tertiary Center İn Ankara, Turkey. The Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 31(3), 370-375., Doi: 10.1080/14767058.2017.1285896 (Yayın No: 6121115)
 24. Özdemırcı Safak,Kasapoglu Taner,Karahanoglu Ertugrul,Salgür Funda,Baser Emre,Esinler Deniz,Çoskun Bora (2017). Association Of Maternal Mean Platelet Volume With Neonatal Birth Weight. Clinical And Experimental Obstetrics Gynecology, 44(4), 587-590., Doi:10.12891/Ceog3612.2017 (Yayın No: 6121766)
 25. Akkurt Mehmet Özgür,Akkurt Iltaç,Altay Metın,Çoskun Bora,Erkaya Salım,Sezık Mekın (2016). Maternal Serum Ferritin As A Clinical Tool At 34–36 Weeks’ Gestation For Distinguishing Subgroups Of Fetal Growth Restriction. The Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 30(4), 452-456., Doi: 10.1080/14767058.2016.1174997 (Yayın No: 6121078)
 26. Tohma Yusuf Aytaç,Dılbaz Berna,Bozkurt Özlem,Çoskun Bora,Çolak Eser,Dılbaz Serdar (2016). Is Ultrasonographic Evaluation Essential For Diagnosis Of Retained Products Of Conception After Surgical Abortion?. Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 42(5), 489-495. (Yayın No: 6120591)
 27. Önder Ercan,Köstü Bülent,Bakacak Süleyman Murat,Tohma Yusuf Aytaç,Çoskun Bora,Avcı Fazıl,Efe Erkan (2015). Comparison Of Solifenacin And Fesoterodine İn Treatment Of Overactive Bladder. Saudi Medical Journal, 36(10), 1181-1185., Doi: 10.15537/Smj.2015.10.12016 (Yayın No: 6121137)
 28. Önder Ercan,Köstü Bülent,Bakacak Süleyman Murat,Çoskun Bora,Tohma Yusuf Aytaç,Mavıgök Erkan (2015). Neutrophil To Lymphocyte Ratio İn The Diagnosis Of Adnexal Torsion. International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, 8(9), 16095-16100. (Yayın No: 6121157)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 1. Kadın Hastalıkları Ve Dogum, Bölüm Adı:(Servıks Kanserı Tarama: Smear, Hpv Testı) (2020)., Çoskun Bugra,Çoskun Bora, Modern Tıp Kıtabevı, Editör:Ibrahım Alanbay, Kazım Emre Karasahın, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 1970, Isbn:978-605-4477-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6126932)
 2. Kadın Hastalıkları Ve Dogum, Bölüm Adı:(Jınekolojık Cerrahıde Sık Kullanılan Aletler Ve Cerrahı Setler) (2020)., Çoskun Bora, Modern Tıp Kıtabevı, Editör:Ibrahım Alanbay, Kazım Emre Karasahın, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 1970, Isbn:978-605-4477-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6127076)
 3. Jınekolojık Tümörler, Bölüm Adı:(Jinekolojik Onkolojide Tümör Markerleri) (2019)., Çoskun Bora,Pay Ramazan Erda, Akademısyen Kıtabevı, Editör:Fatıh Köse, Alı Ayberk Besen, Alı Murat Sedef, Ozan Cem Güler, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 433, Isbn:978-605-258- 555-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6126179)
 4. Her Yönüyle Kontrasepsıyon, Bölüm Adı:(Ovaryan Kitlelerde Ve Endometrioziste Kontrasepsiyon) (2019)., Çoskun Bora,Çoskun Bugra, Modern Tıp Kıtabevı, Editör:Ümit Görkem, Cihan Togrul, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 147, Isbn:978-605-4477-27-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6120665)
 5. Jinekoloji Ve Obstetride Acil Hasta Bakımı Ve Yönetimi, Bölüm Adı:(Jinekolojide Terminoloji Ve Muayene Yöntemleri) (2019)., Çoskun Bora, Baskent Üniversitesi, Editör:Emel Ebru Özçimen, Erdal Karagülle, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, Isbn:978-605-69174-1-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6333879)
 6. Obstetrık Kanıta Dayalı Algorıtmalar, Bölüm Adı:(Kompleks Sosyal Konular Ve Gebelık) (2018)., Çoskun Bora,Dur Rıza, Modern Tıp Kıtabevı, Editör:Gamze Sınem Çaglar, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 330, Isbn:978-1-107-61893-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6284426)
 7. Üç Boyutlu Ultrasonografı Klınık Kılavuzu, Bölüm Adı:(Fetal Iskelette Klınık Uygulama) (2017)., Çoskun Bora,Özel Mustafa Kemal, Us Akademı, Editör:Onur Erol, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, Isbn:978-605-9358-36-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6284451)
 8. Te Lınde Operatıf Jınekolojı, Bölüm Adı:(Endometrium Kanseri) (2017)., Çoskun Bora,Ömer Lütfı Tapısız, Günes Tıp Kıtabevı, Editör:S. Cansun Demir, M. Bülent Tıras, Basım Sayısı:11, Sayfa Sayısı 1387, Isbn:978-975-277-658-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6284376)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Çoskun Bugra,Pay Ramzan Erda,Çoskun Bora,Sımsır Coskun,Dur Rıza,Çolak Eser,Karasahın Kazım Emre (2020). Comparison Of Emergency And Elective Cesarean Sections İn The Breech Presentation: A Case-Control Study. Medical Journal Of Bakırköy, 16(2), 132-137., Doi: 10.5222/Bmj.2020.27247 (Kontrol No: 6332062)
 2. Çoskun Bora,Akkurt Mehmet Özgür,Çoskun Bugra,Güçlü Tugberk,Sımsır Coskun (2020). Izole Ve Komplike Kolestazlı Gebe Kadınların Perinatal Sonuçlarının Karsılastırılması. Bozok Tıp Dergisi, 10(1), 202-206., Doi: 10.16919/Bozoktip.656856 (Kontrol No: 6129599)
 3. Çoskun Bugra,Öztürkkan Kokonalı Demet,Pay Ramazan Erda,Kıncı Mehmet Ferdı,Çoskun Bora,Sımsır Coskun,Karasahın Kazım Emre (2019). Geriatrik Ve Postmenapozal Populasyonda Jinekolojik Operasyonların Ve Endikasyonların Karsılastırılması. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 57(3), 170-174. (Kontrol No: 6129570)
 4. Dur Rıza,Akkurt Iltaç,Çoskun Bora,Dur Gamze,Çoskun Bugra,Ünsal Mehmet,Sıvaslıoglu Ahmet Akın (2019). The İmpact Of Vaginal Cone Therapy On Stress Urinary İncontinence Compared With Transobturator Tape. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 16(3), 169-173., Doi: 10.4274/Tjod.Galenos.2019.89137 (Kontrol No: 6129670)
 5. Çoskun Bora,Tımur Burcu,Çoskun Bugra,Sımsır Coskun,Dur Rıza,Ensarı Tugba (2019). Retrospective Investigation Of Transverse Situs Single Pregnancy Cases Without Placenta Previa. Gümüshane Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, 8(3), 296-301. (Kontrol No: 6129083)
 6. Sımsır Coskun,Çoskun Bugra,Çoskun Bora,Var Turgut,Namlı Kalem Müberra (2019). Hysteroscopic Treatment Of Asherman’s Syndrome. Cumhuriyet Medical Journal, 41(2), 443-449., Doi: 10.7197/223.Vi.579616 (Kontrol No: 6129457)
 7. Yeral Mahmut Ilkın,Çoskun Bugra,Çoskun Bora,Karslı Mehmet Fatıh,Sımsır Coskun (2019). Tekrarlayan Gebelik Kaybında Hematolojik Parametrelerin Önemi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 85-89., Doi: 10.24938/Kutfd.524640 (Kontrol No: 6128824)
 8. Çoskun Bugra,Kokonalı Demet,Sımsır Coskun,Çoskun Bora,Gökdemır Irem Eda,Çolak Eser,Çelen Sevkı (2019). Association Between Second Trimester Maternal Serum Markers And Birth Weight. Fırat Tıp Dergisi, 24(1), 42-46. (Kontrol No: 6129724)
 9. Akkurt Mehmet Özgür,Çoskun Bora,Güçlü Tugberk,Pakay Kaan,Korkmazer Engın (2018). Comparison Of Obstetric Outcomes Of Pregnant Women With İsolated Proteinuria According To Proteinuria Severity. Perinatal Journal, 26(3), 107-111., Doi: 10.2399/Prn.18.0263002 (Kontrol No: 6128721)
 10. Topalahmetoglu Yusuf,Altay Mehmet Metın,Akdag Cırık Derya,Tohma Yusuf Aytaç,Çolak Eser,Çoskun Bora,Gelısen Orhan (2017). Depression And Anxiety Disorder İn Hyperemesis Gravidarum: A Prospective Case-Control Study. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 14(4), 214-219., Doi: 10.4274/Tjod.78477 (Kontrol No: 5188127)
 11. Güden Mahmut,Akkurt Mehmet Özgür,Yalçın Erıs Serenat,Çoskun Bora,Akkurt Iltaç,Yavuz And,Yırcı Bülent,Kandemır Necmı Ömer (2016). A Comparison Of The Effects Of The Most Commonly Used Tocolytic Agents On Maternal And Fetal Blood Flow. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 13(2), 85-89., Doi: 10.4274/Tjod.25993 (Kontrol No:
 12. Zahran Mehmet,Tohma Yusuf Aytaç,Erkaya Salım,Evlıyaoglu Özlem,Çolak Eser,Çoskun Bora (2015). Analysis Of The Effectiveness Of Ultrasound And Clinical Examination Methods İn Fetal Weight Estimation For Term Pregnancies. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 12(4), 220-225., Doi: 10.4274/Tjod.28044 (Kontrol No: 6129703)
 13. Tohma Yusuf Aytaç,Özdegırmencı Özlem,Çoskun Bora,Çolak Eser,Dılbaz Berna,Erkaya Salım (2014). Istemli Gebelik Sonlandırılması, Bir Aile Planlaması Yöntemi Midir? Jinekoloji-Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 11(4), 110-112. (Kontrol No: 6128670)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Editöre Mektup, Tapısız Ömer Lütfı,Çoskun Bugra,Çoskun Bora,Mollamahmutoglu Leyla (2018). A Historical Perspective Of Cesarean Section: Past, Present, And Future. Taiwanese Journal Of Obstetrics And Gynecology, 57(4), 618-619., Doi: 10.1016/J.Tjog.2018.06.028 (Yayın No:6125662)
 2. Editöre Mektup, Kıncı Mehmet Ferdı,Yesılçınar Ilknur,Sehırlı Kıncı Özge,Pay Ramazan Erda,Çoskun Bora,Karasahın Kazım Emre (2018). Postpartum Plasmapheresis Treatment İn A Severe Liver Enzyme Disorder. Journal Of Clinical Obstetrics Gynecology, 28(4), 170-172., Doi: 10.5336/Jcog.2018-63328 (Yayın No: 6127183)

Sözlü Poster Sunumları

Uluslararası Bilimsel Kongre, Sempozyum ve Panellerde Sunulan Sözlü Bildiriler

XI. Turkish-German Gynecologic Congress 11-15 May 2016

 • 1. Guess who pays the bill? Of course the most innocent [OP-028]
  Funda Akpinar, Ertugrul Karahanoglu, Tugba Kınay, Bora Coskun, Sertac Esin, Leyla Mollamahmutoglu
 • 2. How effective is the VG test (Vaginal Test), a novel diagnostic method for vaginal infections? [OP-042]
  Sezin Ertürk Aksakal, Derya Akdag Cırık, Tugba Ensari, Bora Coskun, Gonul Aksu, Omer Lutfi Tapısız, Leyla Mollamahmutoğlu
 • 3. Intrahepatic Choletasis of Pregnancy is Associated with Higher Human Chorionic Gonadotrophin MoM Levels, Higher Incidence of Gestational Diabetes Mellitus and Insulin Requirement [OP-101]
  Tuğba Ensari, Eda Özden, Bora Coşkun, Taner Kasapoğlu, Ertuğrul Karahanoğlu, Serdar Yalvaç
 • 4. Predicting Value Of Anti-Mullerian Hormone In Response To Clomiphene Citrate Used For Ovulation Induction At Women Diagnosed With Unexplained Infertility [OP-149]
  Bora Coşkun, Berna Dilbaz, Burak Karadağ, Buğra Coşkun, Rıza Dur
 • 5. The Impact of Concurrent Pelvic Organ Prolapse Reconstructive Surgery on Midurethral Sling Procedure Outcome [OP-162]
  Buğra Coşkun, Orhan Seyfi Aksakal, Bora Coşkun, Melike Doğanay

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey

 • 6. Predıctıon Of Maternal Near-Mıss In Placenta Prevıa: A Retrospectıve Analysıs From A Tertıary Center In Ankara, Turkey S 070
  Bora Coskun, Iltac Akkurt, Riza Dur, Mehmet Ozgur Akkurt, Seval Ergani, Bugra Coskun
 • 7. Postmenapozal Dermoid Kistlerin Özellikleri Ve Malignite Potansiyeli S 186
  Buğra Coşkun, Emre Özgü, Burcu Kısa Karakaya, Bora Coşkun, Özlem Evliyaoğlu

1ST International & XVITH National Gynecologic Oncology Congress

 • 8. Dünden Bugüne Sezaryen Operasyonlarındaki İnsidental Adneksiyel Kitleler OP-52
  Bora Coskun, Iltac Akkurt, Riza Dur, Mehmet Ozgur Akkurt, Seval Ergani, Bugra Coskun

Uluslararası Bilimsel Kongre, Sempozyum Ve Panellerde Sunulan Posterler

III. Annual Middle East Society For Gynecological Endoscopy (Mesge) Congress 8-12 Apr 2015
 • 1. Evaluation of a laparoscopic entry method (P57)
  Bülent Köstü, Önder Ercan, Murat Bakacak, Bora Coşkun, Fazıl Avcı
XI. Turkish-German Gynecologic Congress 11-15 May 2016
 • 2. A temporary hydrops is a clue for the prenatal diagnosis of down syndrome in dizygotic twin pregnancy [PP-172]
  Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Serenat Eris, Bora Coşkun Coşkun
 • 3. Laparoscopic Surgery For Ectopic Pregnancy In The Stump Of A Previous Salpingectomy Site -Tubal Stump Pregnancy [PP-271]
  Bora Coşkun, Rıza Dur, Eda Özden, A. Alp Tokalıoğlu, Murat Tandoğan, Metin Altay
 • 4. Ovarian Ectopic Pregnancy With Contralateral Dermoid Cyst: Case Report[PP-295]
  Rıza Dur, Okan Aytekin, Bora Coşkun, Erdem Fadıloğlu, Buğra Coşkun, Metin Altay
 • 5. Heterotopic Pregnancy Case Report [PP-309]
  Rıza Dur, Gülşah Tiryaki, Bora Coşkun, Mehmet Ünsal, Metin Kaplan, Metin Altay
 • 6.Association Between Second Trimester Maternal Serum Markers and Birthweight [PP-277]
  Buğra Coşkun, Demet Kokanalı, Bora Coşkun, İrem Eda Gökdemir, Şevki Çelen

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey

 • 7. The Utılıty Of Fetıcıde Procedure For Shortened Inductıon-To-Abortıon Interval P 439
  Mehmet Ozgur Akkurt, Bora Coskun, And Yavuz, Serenat Yalcin, Mekin Sezik
 • 8. Atipili Endometrial Hiperplazili Olgularda Endometrium Kanseri İçin Preoperatif Prediktif Faktörler P 534
  Hanifi Şahin, Mustafa Erkan Sari, Eser Çolak, Bora Coşkun, Eylem Ünlübilgin, Fulya Kayıkçıoğlu

Ulusal Bilimsel Kongre, Sempozyum ve Panellerde Sunulan Sözlü Bildiriler

Palandöken kadın doğum kongresi 3-6 Mart 2016

 • 1. Sekonder Postpartum Kanamanın Nadir Bir Sebebi, Uterin Arter Psödoanevrizması: Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi S-016
  Rıza Dur, Çağatayhan Öztürk, Sevgi Şahin, Erhan Demirdağ, Bora Coşkun, Mustafa Tatar, Ömer Lütfi Tapısız, Leyla Mollamahmutoğlu

14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5-9 Ekim 2016

 • 2. Stres Üriner İnkontinansın Minimal İnvaziv Tedavisi: Mesane Boynu Enjeksiyonu SS 034
  Ayşe Veyhurda Dikmen, Bora Coşkun
 • 3. Salin İnfüzyon Sonografi Sonrası Yapılan D&C Ve Sonohisterobiopsi İşlemlerinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması SS 036
  A. Alp Tokalıoglu, Berna Dilbaz, Runa Özelçi, Bora Coşkun, Eda Özden Tokalıoğlu, Derya Akdag Cırık, Serdar Dilbaz
 • 4. İlk Trimesterde Abortus İmminens Tanısı Almış Ve Subkoryonik Hematom Alanı Saptanmış Hastaların Msafp Değerlerinin Ve Üçlü Tarama Testi Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması SS053
  Tuğrul Başar, Rıza Dur, Bora Coşkun, Metin Altay
 • 5. Tarihsel Yönü İle Sezaryen: Dünü, Bugünü Ve Yarını SS 080
  Ömer Lütfi Tapısız, Bora Coşkun, Buğra Coşkun, Rıza Dur, Şadıman Kıykaç Altınbaş, Leyla Mollamahmutoğlu

16. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9 – 13 Mayıs 2018

 • 6. Göz hastalıkları nedeniyle sezaryan doğum yapan olguların endikasyonları ve doğum sonuçlarının retrospektif incelenmesi S-156
  Bora Coşkun
 • 7. Risk Factors For Re-Laparotomy After Cesarean Delivery And Related Maternal Near-Miss Event Due To Bleeding S-139
  Özgür Akkurt, Tuğberk Güçlü, Bora Coşkun

10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ,27- 30 Eylül 2018 Hilton Dalaman Otel

 • 8. İzole proteinüri saptanan gebe kadınların obstetric sonuçlarının proteinüri şiddetine göre karşılaştırılması S-004
  Mehmet Özgür Akkurt, Tuğberk Güçlü, Bora Coşkun

8. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi 8-11 Kasım 2018 Titanic Deluxe Belek Otel Antalya

 • 9. Polikistik Overli Hastalarda Klomifen Sitrata Yanıtın Değerlendirilmesi S172
  Banu Çiftçi, Bora Coşkun, Buğra Coşkun

11. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 31 Ekim- 3 Kasım 2018 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul

 • 10.2.Trimester Uterin Arter Dopler Ölçümünün Perinatal Sonuçlara Etkisi: Prospektif Vaka Kontrol Çalışması SS 28
  Kazım Emre Karaşahin, Bora Coşkun, Buğra Coşkun

Ulusal Bilimsel Kongre, Sempozyum ve Panellerde Sunulan Posterler

6. TSRM Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 06 – 09 Kasım 2014
 • 1. Polikistik Overli İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat Rezistansının Nedenleri
  Funda Akpınar, Berna Dilbaz, Saynur Yılmaz, Şadıman Kıykaç, Bora Coşkun, Leyla Mollamahmutoğlu
13. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015
 • 2. Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Solifenacine İle Fesoterodine’ nin Karşılaştırılması P075
  Önder Ercan, Bülent Köstü, Murat Bakacak, Bora Coşkun, Fazıl Avcı
Palandöken Kadın Doğum Kongresi 3 – 6 Mart 2016
 • 3. Çoğul Gebelikler Ve Plasenta Previa’nın Eşlik Etmediği Transvers Situs Olgularının Retrospektif İncelenmesi P-012
  Bora Coşkun, Emre Başer, Şafak Özdemirci, Erhan Demirdağ, Rıza Dur, Ömer Lütfi Tapısız,E. Serdar Yalvaç, Leyla Mollamahmutoğlu
14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5 – 9 Ekim 2016
 • 4. Malignite Risk İndeksinin (RMI) Postmenapozal Adneksiyel Kitlelerin Benign Malign Ayrımındaki Rolü P-325 (En iyi poster sunum 2. Lik ödülü)
  Rıza Dur, Erhan Demirdağ, Eda Özden Tokalıoğlu, Bora Coşkun, Alp A. Tokalıoğlu, Ömer Lütfi Tapısız, Şadıman Kıykaç Altınbaş

Katıldığı Kongreler

Katıldığı Ulusal Kongre Ve Bilimsel Toplantılar

 • 1. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu 13-14 Mart 2015 Sheraton Otel, Adana
 • 2. Ulusal Doğum Sempozyumu 04 Nisan 2015 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 3. Perinatal Tıp 2015 Kongresi 23-25 Nisan 2015 Grand Cevahir Otel , İstanbul
 • 4. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 11-15 Mayıs 2015 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya
 • 5. 3. Ankara ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri 10-13 Eylül 2015 Dedeman Kapadokya Otel, Nevşehir
 • 6. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 12-14 Kasım 2015 JW Marriott Hotel ,Ankara
 • 7. Perinatoloji Sempozyumu-Perinatolog Gözüyle Fetus 28 Kasım 2015 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Eğit. Araş. Hastanesi
 • 8. Hekimleri Mesleki ve Özlük Sorunları Çalıştayı Kadın Doğum Hekimleri (Sekreterya) 12 Aralık 2015 TJOD-SASAM Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Eğit.Araş. Hast.
 • 9. TJOD Ankara Şubesi I. Asistan Kursu (Kurs Sekreteri) 12 Mart 2016 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 10. İç Anadolu Kontrasepsiyon Kongresi 19-20 Mart 2016 Güral Sapanca Otel, Sakarya
 • 11. Laparoskopi Histeroskopi ve Acil Obstetrik Sütür Çalıştayı 26 Mart 2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
 • 12. 4. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri 08-10 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 13. 4.TJOD Ankara Şubesi I. Asistan Kursu 21 Mayıs 2016 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi– Bilimsel Görevli
 • 14. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 05-09 Ekim 2016 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya– Bilimsel Görevli
 • 15. 1.Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu 13-15 Ocak 2017 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya – Bilimsel Görevli
 • 16. V. Acıbadem Kadın Doğum Günleri 7-9 Nisan 2017 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 17. Jinekolojik Endoskopi Derneği Kadın Sağlığı Sempozyumu 22 Nisan 2017 Wyndham Grand İzmir Otel – Bilimsel Görevli
 • 18. TJOD Ankara 2. Ürojinekoloji Kursu 6-7 Mayıs 2017 Green Park Otel Ankara – Bilimsel Görevli
 • 19. 2.Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu 23-25 Şubat 2018 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya – Bilimsel Görevli
 • 20. Yükselen yıldız
 • 21. 16. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9 – 13 Mayıs 2018 Titanic Deluxe Hotel, Antalya Bilimsel Görevli
 • 22. TJOD Maternal Ve Perinatal Mortalite Ve Morbiditenin Azaltılması Asistan Farkındalılık Toplantısı, 21-22 Temmuz SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğititim Araştırma Hastanesi (Düzenleme Kurulu)
 • 23. 13. TJOD Asistan Okulu 21-23 Eylül 2018 Concorde Luxury Resort Otel, Kıbrıs
 • 24. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2108) 8-11 Kasım 2018 Titanic Deluxe Belek Otel Antalya

Katıldığı Uluslarası Kongre ve Bilimsel Toplantılar

 • 1. 3rd Annual Middle East Society for Gynocological Endoscopy (MESGE) Congress 8-12 Nisan 2015 Maxx Royal Hotel , Antalya
 • 2. XXV. European ENTOG (European Network Of Traınees In Obstetrıcs And Gynaecology) Scientific Meeting And Council – 8-12 Haziran 2015 Utrecht, Hollanda
 • 3. 24th European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) Congress 7-10 Ekim 2015 Syma Budapeşte
 • 4. XI. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi 11-15 Mayıs 2016 Sueno Hotel Deluxe ,Antalya
 • 5. ESGO 2016 State of Art Conference; Prevention in Gynaecological Malignancies 08-10 Eylül 2016 Susesi Hotel , Antalya
 • 6. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey Bilimsel Görevli
 • 7. 26th European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) Congress , 18-21 Ekim 2017 Sueno Hotel Deluxe ,Antalya
 • 8. 19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 – 8 Ekim 2017, Regnum Carya Resort Hotel Antalya, Turkey

Katıldığı Kurslar

 • 1. Temel Cerrahi Kavramlar Tutumlar Beceriler Eğitimi 17 Aralık 2011 Türk Cerrahi Derneği
 • 2. I. TJOD Asistan Okulu 20-22 Aralık 2013 Merit Park Otel, Kıbrıs
 • 3. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu 19 Nisan 2014 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 4. Temel İnfertilite Kursu 07 Aralık 2014 TJOD Ankara Şubesi Limak Ambassadore Otel
 • 5. Temel İnfertilite Kursu 19 Aralık 2015 TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 6. Biyoistatistik Uygulamaları 24 Ocak 2015 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 7. Endometrioziste Yenilikler Ve Güncel Yaklaşımlar Kursu 28 Mart 2015 TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 8. Ürojinekoloji Kursu 16 Ocak 2016 TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 9. GYNOCAS (Gynocology Cadaver School) 2. Pelvik Anatomi Ve Cerrahi Kadavra Kursu 28-29 Mayıs 2016 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi
 • 10. III. Orta İleri Düzey Laparoskopi Kursu 13-14 Şubat 2015 JED – TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 11. Laparoskopik Sütür Kursu 3RD MESGE Congress 8 Nisan 2015 Maxx Royal Belek
 • 12. Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu – Jinekolojik Endoskopi Derneği 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 13. Histeroskopi Kursu- Jinekolojik Endoskopi Derneği 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 14. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu 01-02 Nisan 2016 JED – TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 15. Laparoskopik Ve Robotik Cerrahi Kursu 8-10 Nisan 2016 4. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 16. Laparoskopik Sütür Kursu 08 Ekim 2016 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi Kaya Palazzo Otel Antalya
 • 17. Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu (Hayvan Ameliyathanesinde Pratik Uygulamalı) 24-26 Ekim 2016 Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Merkezi (CASE)
 • 18. Gebelikte Ayrıntılı Ultrasonografi Kursu 7 Nisan 2017 V. Acıbadem Kadın Doğum Günleri Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 19. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu (Sütur kursunda eğitmen) 14-15 Nisan 2017 Koru Hastanesi, Ankara
 • 20. Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 12-14 Nisan 2017, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
 • 21. Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu , 8-9 Temmuz 2017 , Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul
 • 22. SPSS Uygulamalı Temel ve Orta Seviye İstatistiksel Veri Analizleri Kursu 1–3 Aralık 2017 Greenpark Hotel Ankara
 • 23. Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu (Hayvan Ameliyathanesinde Pratik Uygulamalı) 04- 05 Haziran 2018, Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Merkezi (CASE) İstanbul
 • 24. 6. Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu 1-2 Eylül 2018 SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara
 • 25. Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdehale Eğitimi 22-26 Ekim 2018 S.B Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara
Randevu
Yol Tarifi